Disclaimer

Inhoud

Er werd uiterste zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de inhoud van deze website. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat. Indien u als gebruiker fouten wenst te signaleren kunt u een mail sturen naar cruise@thalassa.be. Thalassa Cruises kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en de informatie op deze website of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.


Aan de inhoud, zoals die op de website wordt weergegeven, kunnen geen rechten worden verleend. Thalassa Cruises garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de via elektronische weg aangeboden diensten. De informatie die op de website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Alle vermelde prijzen zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.


Gebruiksvoorwaarden

Door aan te melden aanvaardt en onderwerpt de gebruiker zich aan volgende gebruiksvoorwaarden: Het gebruik van de informatie beperkt zich tot persoonlijk gebruik. Van het aangeboden materiaal mag niets verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden of opgenomen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, opnamen of andere manier. Ook het publiceren, in welke vorm ook is onder geen beding toegelaten.


Misbruik

Alle misbruik of mogelijke misbruik van de website en inhoud is niet toegelaten. De gebruiker van de website heeft geen rechten. Bij misbruik of vermoeden van misbruik van aangeboden materiaal of website, in welke vorm ook kan ertoe leiden dat de betreffende gebruiker geblokkeerd wordt. De beslissing van de beheerder van de website is onherroepelijk en ook niet aanvechtbaar.